Vaccinaties van uw kat

Waarom vaccineren?

U ontvangt elk jaar een uitnodiging om met uw kat naar de praktijk te komen voor een gezondheidscontrole. Er wordt dan ook gekeken welke vaccinaties uw dier nodig heeft.
Door te vaccineren bescherm je je dier tegen gevaarlijke ziektes. Het vaccin bestaat uit dode of verzwakte ziektekiemen. Deze maken je dier niet ziek, maar zorgen wel voor het aanmaken van antistoffen. Deze antistoffen zorgen ervoor dat je dier niet (of minder ernstig) ziek wordt bij het in contact komen met de ziekteverwekker.


Er kunnen tegen verschillende ziektekiemen gevaccineerd worden. Breng steeds het paspoort van uw dier mee naar de praktijk, zo kunnen we nagaan welke vaccinaties uw dier nodig heeft en het verder correct invullen.
Tijdens het consult wordt de levenswijze van uw kat besproken, een binnenhuiskat zal een ander vaccinatieschema krijgen dan een kat die vaak buiten zit.

Mocht je van plan zijn om je kat mee te nemen naar het buitenland, dan is de vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës) verplicht. Dit vaccin moet minstens 3 weken voor vertrek toegediend worden en blijft drie jaar geldig.
Tegen welke ziektes wordt er gevaccineerd?
Niesziekte
Niesziekte is een ziekte die we nog op regelmatige basis zien bij katten. Het kan veroorzaakt worden door twee virussen: het Feline Herpes Virus en het Feline Calicivirus. De voornaamste klachten zijn: vermoeidheid, niezen, neusvloei, snotteren, oogontsteking, tranende ogen en koorts. Ook zweren in de mond kunnen gezien worden, waardoor de mond pijnlijk is en de eetlust vermindert.
De ziekte is vooral gevaarlijk voor jonge kittens en oudere katten. Wanneer dit niet behandeld wordt, kan dit fataal aflopen!
Niesziekte zien we heel vaak bij zwerfkatten. We raden dan ook aan om uw kat tegen deze ziekte te vaccineren, aangezien ze gemakkelijk in contact kan komen met de virussen. Ook voor binnenhuiskatten wordt dit vaccin aangeraden.
Gevaccineerde katten zijn niet 100% beschermd tegen kennelhoest, maar als deze katten in contact komen met de ziekteverwekkers zullen ze veel mildere symptomen vertonen en sneller herstellen.
Leucose
FeLV
Leucose is een zeer ernstige en besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een het Feline leukemievirus (FeLV). Helaas zien we deze fatale aandoening nog af en toe opduiken.

Leucose kan leukemie veroorzaken (tumoren van de witte bloedcellen), maar meestal komt de aandoening al vroeger aan het licht. Het virus zorgt er namelijk voor dat de immuniteit van de kat vermindert, waardoor ze gevoeliger wordt voor infecties.
Deze infecties kunnen wel behandeld worden, maar desondanks de behandeling zien we dat besmette katjes deze infecties zelden kunnen overwinnen, of meteen terug hervallen. Het is jammer genoeg onmogelijk om leucose te genezen. De meeste dieren hebben dan ook geen lange levensverwachting meer (max 3 jaar). Vaak is euthanasie de beste (maar ook moeilijke) beslissing.
Je kat kan leucose oplopen door in contact te komen met een besmette kat, vooral als ze er langdurig sociaal contact mee heeft. Het virus bevindt zich vooral in het speeksel, bloed, urine en ontlasting. Maar je kat kan ook geboren worden met leucose: als de moederkat besmet is kan het virus doorgegeven worden via de placenta en de moedermelk.
Echter, niet alle katten die besmet worden met het virus, worden ook daadwerkelijk ziek. Katten met een goed immuunsysteem kunnen het virus overwinnen en zullen het virus ook niet uitscheiden.
Als je kat het virus echter niet kan bestrijden, zal je kat het virus gaan uitscheiden en dus mogelijks andere katten besmetten. In dit beginstadium zal jouw kat echter nog geen ziektesymptomen vertonen en zal je dus nog niet weten dat ze FeLV positief is. Deze dieren worden ‘dragers’ genoemd. In de loop van enkele maanden tot jaren (meestal binnen de 3 jaar na besmetting) zal je kat ziek worden. Heel typisch zijn ‘kleine kwaaltjes’ die de kop opsteken (bv verkoudheid) waarvan je kat, ondanks behandeling, niet vanaf geraakt.
De diagnose kan eenvoudig gesteld worden door een beetje bloed af te nemen en een sneltest in de praktijk uit te voeren, waardoor we na ongeveer 10 minuten het resultaat weten.
Bij deze sneltest wordt er automatisch mee getest op kattenaids (FIV). Deze ziekte heeft een vrij vergelijkbaar verloop, maar katten kunnen wel langer ‘overleven’. (Er bestaat geen vaccin tegen FIV).
We raden de vaccinatie tegen leucose sterk aan als je kat regelmatig naar buiten gaat. Als je je kat naar een pension zou willen doen, is deze vaccinatie verplicht.
Het spreekt voor zich dat een FeLV positieve kat best binnen gehouden wordt, om geen andere katten (meer) te besmetten.
Parvovirose
Kattenziekte - panleukopenie
Het parvovirus zien we nog regelmatig bij honden, maar bij katten is dit gelukkig zeldzamer. Het virus is niet overdraagbaar van hond naar kat en omgekeerd.
Parvo is een besmettelijke infectie van het maag-darmkanaal die veroorzaakt wordt door het Feline Parvovirus en die helaas een hoog sterftecijfer kent bij jonge kittens.
De symptomen van een parvo-besmetting zijn braken, stinkende diarree, lusteloosheid, geen eetlust, uitdroging en hoge koorts. Ook het beenmerg en lymfeklieren kunnen aangetast worden, waardoor de immuniteit daalt. Dit kan resulteren in secundaire infecties waardoor het katje nog ernstiger ziek wordt. We zien dit vooral bij jonge kittens en de kans op overleven is helaas erg klein.
De diagnose kan gesteld worden door een sneltest in de praktijk. Het is zeer belangrijk om hygiënisch met deze dieren om te gaan en deze in quarantaine te verzorgen, wegens het gevaarlijke en erg besmettelijke karakter van het virus. Vooral via de stoelgang en het braaksel wordt er veel virus uitgescheiden.
 
Chlamydia
Chlamydia is een bacteriële ziekte die conjunctivitis veroorzaakt (oogontstekingen). Daarnaast kunnen er ook infecties van de ademhalingswegen gezien worden (niezen en neusvloei). Vooral jonge katten zijn gevoelig aan het oplopen van deze ziekte, vooral als ze vaak in contact komen met andere katten.
Een geïnfecteerd kat blijft de bacterie langdurig uitscheiden, ook als ze genezen is. Meestal gedurende enkele maanden, maar dit kan ook langer aanhouden. Dit maakt dat de ziekte zich snel kan verspreiden.
Met een antibioticakuur en oogdruppels kikkeren de meeste katjes snel weer op.
Hondsdolheid
Rabiƫs
De vaccinatie tegen hondsdolheid is enkel noodzakelijk als u met uw dier over de grenzen reist. Het vaccin moet minstens 3 weken op voorhand toegediend worden en is 3 jaar geldig.
Hondsdolheid is een extreem gevaarlijk en dodelijk virus dat ook besmettelijk is voor de mens en andere dieren. Het virus wordt overgedragen via het speeksel, bijvoorbeeld via een beet van een besmette kat, hond, vos, vleermuis,… Besmette dieren zullen gaan kwijlen en agressief gedrag vertonen en sneller mensen en andere dieren aanvallen.
Wanneer een mens of dier besmet is met hondsdolheid, kent deze ziekte met zekerheid een dodelijke afloop.
Gelukkig komt hondsdolheid niet meer voor in België en onze buurlanden. Het komt echter wel nog voor in Oost-Europa en andere werelddelen. Iets wat we wel in ons achterhoofd moeten houden bij de import van dieren. Pups en kittens mogen pas vanaf de leeftijd van 15 weken de grens over, aangezien ze hun vaccin tegen hondsdolheid pas op de leeftijd van 12 weken mogen krijgen.
 
Kattenaids
FIV - geen vaccinatie mogelijk
Kattenaids is een nog vaak voorkomende ziekte waartegen er (nog) geen vaccin bestaat. Het ziekteverloop is vergelijkbaar met leucose en aids bij de mensen. De virussen zijn gelukkig soortspecifiek en zijn bijgevolg niet overdraagbaar naar mens op dier en omgekeerd.
FIV (Feline Immunodeficiëntie Virus) tast de witte bloedcellen aan, waardoor het immuunsysteem verzwakt. In het beginstadium merk je meestal weinig aan je kat, maar na verloop van tijd (gemiddeld 2 à 5 jaar na de besmetting) zal de kat klachten gaan vertonen.
Het grote verschil met leucose, waarbij het ziekteverloop erg snel gaat en de katjes een korte levensverwachting hebben, is dat bij aids de infectie langzaam verloopt. Katten met aids kunnen dus nog een hele tijd een aangenaam leven leiden, indien nodig met ondersteunende medicatie.
Katten die besmet zijn met het virus kunnen echter niet genezen, en vormen bovendien een gevaar voor andere katten. Het virus bevindt zich in het speeksel en het bloed van de geïnfecteerde kat. De meeste katten lopen FIV door een beet tijdens een gevecht met een besmette kat.
De kans dat je kat de ziekte oploopt door nauw sociaal contact (bv eten/drinken uit zelfde bakje, elkaar likken,…) met een besmette kat is veel kleiner, aangezien het virus niet lang overleeft in buiten het lichaam van de kat. Dit is ook een verschil bij leucose, waar de ziekteoverdracht op deze manier wel vrij groot is.
Je kat kan ook geboren worden met FIV: als de moederkat besmet is kan het virus doorgegeven worden via de placenta en de moedermelk.
De diagnose kan eenvoudig gesteld worden door een beetje bloed af te nemen en een sneltest in de praktijk uit te voeren, waardoor we na ongeveer 10 minuten het resultaat weten. Hierbij wordt er automatisch ook getest op leucose, die een vergelijkbaar ziekteverloop heeft maar wel nog ernstiger is.
Het spreekt voor zich dat een besmette kat best binnengehouden wordt om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.
Consultatie
050 22 35 04
Enkel op afspraak tijdens de openingsuren
Ma-Vij: 8.30u-12u en 13.30u-18u
Za: 9u-12u
Telefonisch of online
ONLINE AFSPRAAK
We stellen slechts een aantal uren open voor het maken van online afspraken.
Op de andere tijdstippen en de dag zelf, kunt u telefonisch een afspraak maken.
Spoedgevallen
050 22 35 04
Neem voor spoedgevallen altijd eerst telefonisch contact op!
Wachtdienst
We verzorgen onze eigen wachtdienst. Indien de dierenartsen echter uitzonderlijk verhinderd zijn, zal u doorverwezen worden naar een collega in de buurt.
dierenarts
Lotte
Paijmans
dierenarts
Annika
Bakker
Heidelbergstraat 68
8210 Loppem
info@dierenartsenheidelberg.be
050 22 35 04
Openingsuren
Ma-Vrij: 8.30u-12u en 13.30u-18u
Za: 9u-12u

Medicatie en voeding afhalen kan steeds tijdens onze openingsuren
Wij gebruiken enkele noodzakelijke functionele cookies om de site te laten werken zoals beschreven in onze cookie policy Door te klikken op ″accepteer″ stemt u hiermee in, bij weigering sluit deze site automatisch.